Kamis, 31 Januari 2013

Pengasihan "Setan Kober"

Pengasihan "Setan Kober" 

    Pengasihan "Setan Kober" terkenal ampuh dan berbahaya bagi yang kena,bacaan Pengasihan Setan Kober adalah sebagai berikut :

    "Bismillahir rahmanir rahim
     Niatingsun amatek ajiku " sang setan kober"
     gelem kang sira kongkon,ora gelem kang sira kongkon,
     Lebonono guwa garbane si.............. binti .................
     ( nama orang yang di tuju dan nama ibu nya )
     wolak-waliken ing jantung atine, Remet-remeten limpane
     si........... binti .......... kerik-keriken sikile,
     ketemu turu tangegkna, ketemu tangi jagongna,
     ketemu jagong adegna, ketemu  mlaku endegna, ketemu ngadeg lakokna,
     karepna marang aku rina lan wengi si............. binti ..............
     teka welas teka asih karo aku. Jin alus wae pada manut karo aku,
     si ............ binti ........... asih welas,
     Asih - asih marang jabang bayiku Asih-welas saka kersaning Allah,
     Laailahailallah Muhammadur Rasulullah.

Syarat laku  :

 -   Puasa mutih 4 hari mulai hari senin selama puasa Jam 06.00, jam 12.00,                                                    
      jam 18.00 dan jam 24.00 baca doa nya 13 kali sambil membakar kemenyan Arab
      kalau ketemu si dia ( orang yang di tuju ) baca lah doa nya dirokok,
      lalu sambil merokok tiupkan asap rokok kepada nya.

Pengasihan " Kun-Jali"

Pengasihan " kun-Jali "

Pengasiham kun-jali merupakan merupakan pengasihan untuk memikat lawan jenis yang cukup ampuh,asal dijalani dengan sungguh-sungguh. untuk bisa menajamkan mantera ini, memang perlu puasa mutih selama tujuh hari,selama puasa mantera ini dibaca 11 kali setiap shalat fardhu. dan tengah malam selesai shalat hajat mantera ini dibaca 33 kali. Mantera yang perlu di hafal adalah sebagai berikut :

    " Allahumma KUN-Jali,
    Kun-Jali ASIH, si......... binti.........(sebut nama dia dan nama ibu nya )
    Teka welas teka asih marang aku. Nabi waline iya teka welas-asih marang aku.
     Asih saka kersanig Allah"

Catatan :

-   Setiap akan membaca mantera jangan lupa baca Basmalah dahulu.
-   Selesai membaca mantera, bacalah surat Al-Faehah sekali dan shalawat nabi satu kali.

Pengasihan nabi musa

Pengasihan Warisan Nabi Musa

    Pengasihan warisan Nabi Musa ini juga ampuh untuk memikat asmara seseorang. Amamlannya adalah sebagai berikut

   "BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM
    ALLSHUMMA LAILI KALBAHU
    SI..................... BINTI............................
    KAMA SAHATTA PINRAULI MUSA ALIHI SALAM,
    BIROHMATIKA YA ARCHAMAN ROHIMIN"

 SYARAT LAKU :
    PUASA SUNNAH (BIASA) 3 HARI SAJA, DAN SELAMA PUASA
    TIDAK BOLEH MAKANAN HEWAN,TELUR.
    DOA NYA DI BACA 35 KALI SEHABIS SHALAT FARDU DAN TAHHAJUD